PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Project SAGE Project SAGE

Project SAGE (SAmenwerking GEmeenten)
Dit is een project om kerkelijke buurgemeenten met elkaar in contact te brengen om op bepaalde terreinen samen te werken met als doel vitale en levendige zelfstandige gemeenten in de dorpen te behouden. Het doel is absoluut niet om gemeenten te laten fuseren.
Het is een initiatief vanuit de Protestantse Kerk Nederland omdat veel kerken dezelfde problemen hebben (teruglopend aantal leden, minder geld, minder deelname aan activiteiten, et cetera).
De kerkenraad heeft besloten om ook mee te doen aan dit project. Ook binnen onze kerk zien we bovengenoemde problemen. Als we het kerkbezoek vergelijken met tien jaar geleden, toen we net samen waren, zien we steeds meer open plaatsen in de kerkbanken.  Hoewel het ten opzichte van omringende gemeenten bij ons nu nog goed gaat moeten we als kerkbestuur wel vooruit kijken. Er zijn geen garanties dat het blijft zoals het nu is.
De gemeenten zijn ingedeeld in samenwerkingsverbanden (clusters van zo’n vier tot acht gemeenten per cluster). Niet op basis van historische verbanden. Bij het SOW-proces is onze classis opgedeeld in vier kwadranten die ongeveer even groot zijn. Er zijn “gewoon lijnen getrokken”. Wij behoren tot de werkgemeenschap Trynwâlden. Dit betreft de gemeenten: Ryptsjerk, Tytsjerk, Trynwâlden, Hurdegaryp, Suwâld en Noardburgum.
Het project bestaat uit verschillende fasen (oriëntatiefase, opstartfase en verdiepingsfase):
We zitten nu in de oriëntatiefase. Het woord zegt het al oriënteren, elkaar leren kennen, elkaars problemen bespreken, nadenken wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen;
In de opstartfase kunnen we voorzichtig beginnen met samen activiteiten te organiseren en daarnaast eigen activiteiten onder elkaars aandacht te brengen;
Indien de ervaringen positief zijn en de deelnemende gemeenten ervaren dat er sprake is van een meerwaarde kan er een vaste vorm van uitwisseling en elkaar ontmoeten ontstaan (de verdiepingsfase).   
Voorbeelden om eventueel samen te kunnen doen:
Een gespreksgroep. Per dorp soms enkele belangstellenden waardoor deze activiteit niet wordt gedaan of na een jaar niet wordt voorgezet;
Bij zoeken naar een dominee eerst binnen de regio om je heen kijken. Kijk naar gemeenten die al een dominee hebben. Mogelijk wil een predikant van een buurgemeente, die in deeltijd werkt, wel een fulltime baan;
Gezamenlijk beroepen fulltime predikant in plaats van twee gemeenten elk apart een parttimer, wat veel moeilijker is. Suwâld en Tytsjerk gaan samen één dominee  zoeken en beroepen. 
In de laatste bijeenkomst hebben we afgesproken dat we elkaars activiteiten (de zogenaamde winterwerkprogramma’s) verzamelen en hiervan een overzicht maken. Elke kerkenraad kan uit dit overzicht publiceren in het eigen kerkblad en gemeenteleden stimuleren gebruik te maken van activiteiten elders. In één van de komende kerkbladen informeren wij u over een aantal activiteiten uit de verschillende buurgemeenten waarbij u ook van harte welkom bent.

terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-10-2018 om 09:30 uur
meer details

Zitting kerkrentmeesters
datum en tijdstip 31-10-2018 om 19:30 uur
meer details

Ouderlingenoverleg
datum en tijdstip 31-10-2018 om 20:00 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.