PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Vrouwengroep Vrouwengroep

Protestantse Vrouwengroep “Door Eénheid Verbonden“

Na het 'Samen Op Weg' proces in 2004 zijn de Hervormde Vrouwen Groep “Dient Elkander door de Liefde”en de Gereformeerde Vrouwenvereniging “Monica” samen verder gegaan als één vereniging.
De leden hebben een nieuwe naam gekozen die luidt Protestantse Vrouwengroep “Door Eénheid Verbonden”.

De bijeenkomsten zijn om de veertien dagen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Bining. Het gedeelte voor de pauze staat in het teken rond Gods woord. We zingen liederen uit het liedboek, Sjongend op Wei en uit de bundel van Joh. de Heer. Na het gebed volgt er een meditatie, gevolgd door zang en gedicht. Aan het wel en wee van de leden wordt aandacht geschonken.

Na de pauze is het tijd voor het culturele gedeelte.
Er wordt regelmatig een spreker uitgenodigd  met een interessant onderwerp. Ook hebben we zo nu en dan een  muzikale avond.
De dames zijn een paar keer per jaar creatief bezig door zelf wat te maken of te bloemschikken.
Eén per keer per jaar hebben we een leerzame avond met bijv. een bijbelquiz.

Rond de kerst worden fruitmanden bij alleenstaanden en ouderen bezorgd. Er wordt een attentie, meestal door de dames zelfgemaakt, gebracht bij de ouders van de pasgeboren baby's in de gemeente.

In november en februari wordt de avond gezamenlijk gehouden met de Baptisten Zusterhulp. Er wordt beurtelings vergaderd in De Rank en De Bining.
Kerst vieren we met een kerstliturgie en een broodmaaltijd. Deze wordt door de dames zelf verzorgd. Pasen vieren we met een paasliturgie.

De laatste bijeenkomst  van het seizoen wordt afgesloten met een uitstapje in de omgeving.
Twee keer per jaar organiseren we een fietstocht, één keer op een avond en één keer gaan we de hele dag op stap.

We bezoeken de themamorgen in de Kurioskerk, welke gehouden wordt in oktober en georganiseerd wordt door het Provinciaal Bestuur.
In november hebben we de ring-contactmiddag van de ring Leeuwarden, waar wij bij aangesloten zijn. In maart is er de ontmoetingsdag van de hele provincie Friesland in De Skans te Gorredijk.
Verder wordt de Wereldgebedsdag in maart ook door onze Vrouwengroep georganiseerd.

Zoals u kunt lezen hebben we een levendige vereniging met veel variatie.
Echter ook wij hebben te maken, net als in veel kerken, met een teruglopend ledenaantal. Het zou dan ook heel jammer zijn dat daardoor de vereniging opgeheven zou moeten worden. Daarom nodigen wij u van harte uit om eens een avond bij te wonen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag een avond bijwonen?
U bent van harte welkom om eens vrijblijvend langs te komen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de volgende bestuursleden:

Presidente   S.A. De Vries-Wobma tel.: 0511-475958
Vice presidente D. Postma-Douma   tel.: 0511-473246
Secretaresse  J. Visser-Plantinga   tel.: 0511-474753
Penningmeesteresse M. Reen-Tolsma   tel.: 0511-462996
Algemeen adjunct D. Bulthuis-de Jong   tel.: 06-25278996

 

 

 

terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-10-2018 om 09:30 uur
meer details

Zitting kerkrentmeesters
datum en tijdstip 31-10-2018 om 19:30 uur
meer details

Ouderlingenoverleg
datum en tijdstip 31-10-2018 om 20:00 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.